100 let od 1.Svetovne vojne ( 1914 – 1918 )

100 let od 1.Svetovne vojne ( 1914 – 1918 )

1914

28. junij  – Avstro-ogrski prestolonaslednik nadvojvoda Franc Ferdinand  in njegove žena Sofija Hohenberg Chotek ubita v atentatu v Sarajevu.
23. julij  – Avstro-Ogrska pošlje Kraljevini Srbiji ultimat.
25. julij  – V Avstro-Ogrski se začne mobilizacija za  vojno sposobnih moških od 21. do 42. leta starosti.
28. julij  – Avstro-Ogrska napove vojno Srbiji. Začne se svetovna vojna.

1915

22. april  – Nemci pri Ypresu (Jepru) prvič uporabijo bojni plin, ki postane znan pod imenom Iperit.

26. april  – Sklenjen je bil Londonski sporazum, ki je Italiji obljubil obsežna ozemlja Primorske, Kvarnerja, Istre in Dalmacije z otoki ter Južno Tirolsko. Italija je bila dolžna v mesecu dni odpreti novo bojišče proti Avstro-Ogrski.

23. maj – Italija je napovedala vojno Avstro-Ogrski.

 4. junij – Italijani so izbrali šestdeset prebivalcev vasi Ladra, Smast in Kamno. Šest so jih ustrelili brez sodbe pod obtožbo, da so izdajalci, preostale pa so internirali. Podobno se je zgodilo v kraju Vileš pri Gradišču ob Soči nekaj dni prej.
16. junij  – Italijanska vojska je osvojila vrh Krna.
 23. junij – 7. julij  – Prva soška bitka
 18. julij – 3. avgust  – Druga soška bitka
 18. oktober – 4. november  – Tretja soška bitka
 10. november – 2. december  – Četrta soška bitka

1916

8. marec  – Pod plazom na Vršiču je umrlo 110 ruskih vojnih ujetnikov in 7 stražarjev.

11. – 16. marec  – Peta soška bitka

4. – 16. avgust  – Šesta soška bitka

 9. avgust  – Italijanska vojska zasede Gorico.
 13. – 17. september – Sedma soška bitka
 9. – 12. oktober  – Osma soška bitka
 31. oktober – 4. november – Deveta soška bitka
 21. november – Po 68 letih vladanja umre avstro-ogrski cesar in kralj Franc Jožef I.

1917

12. januar  – Avstro-ogrski zunanji minister grof Czernin je nasprotnikom ponudil mir brez zmagovalcev in poražencev.

12. maj – 5.junij  – Deseta soška bitka

17. avgust – 12. september  – Enajsta soška bitka

24. oktober – Začetek prve skupne avstro-ogrsko-nemške ofenzive v zgornjem Posočju med Tolminom in Kobaridom, ki z uspešnim prebojem fronte povzroči italijanski umik in premik frontne črte do reke Piave.

7. november   – V Rusiji z revolucijo prevzamejo oblast komunisti pod vodstvom Vladimira Iljiča Lenina.

1918

16. avgusta – V Ljubljani je ustanovljen Narodni svet kot zametek kasnejše osrednje oblasti na Slovenskem.

5. – 6. oktober – V Zagrebu je ustanovljen Narodni svet Slovencev, Hrvatov in Srbov.

 31. oktober  – Imenovana je Narodna vlada Države Slovencev, Hrvatov in Srbov.
 3. november  – Vrhovno poveljstvo avstro-ogrske armade podpiše premirje v Villi Giusti pri Padovi s Kraljevino Italijo oziroma z vojsko Antante, ki jo je zastopala Kraljevina Italija. Že 5. novembra Italijani prečkajo staro avstro-ogrsko-italijansko mejo, zasedejo Trst in začnejo zasedati Primorsko in dele Notranjske.